Jos van Amelsvoort
en zijn muziek

Over het werk van Van Amelsvoort zijn verschillende artikelen geschreven. Vooral over zijn orgelwerken en zijn werken voor blaasinstrumenten zijn artikelen geschreven. Belangrijke artikelen zijn:

Maria Magyarova Plsekova - Das Orgelschaffen von Jos van Amelsvoort. Eindführung in die Biographie, Orgelwerke und Interpretation. Her. Akademiker Verlag 2015

Fred Vonk - De componist Jos van Amelsvoort. In: 'Het Orgel' 81e jaargang, nr.2 februari en nr.3 maart

Cees Verheijen - In Memoriam Jos van Amelsvoort. In: 'Scrapes International', Publication for Oboists and Bassoonists, december 2003

Arnold Vogel - Componeren voor de eeuwigheid. Documentaire over leven en werk van Jos van Amelsvoort. Uitgezonden in 1994 door de KRO.